Kursy indywidualne
Kursy indywidualne - szkolenie psów dedykowane tym z pośród Państwa, którzy nie dysponują wystarczającą ilością wolnego czasu, bądź mają nienormowany tryb pracy, co wyklucza możliwość umawiania się o stałych godzinach. Propozycja indywidualnego szkolenia psa to bardzo wygodny rodzaj zajęć, gdzie klient ustala miejsce i czas spotkania.
Na takie zajęcia zapraszamy również wszystkich, którzy wolą mieć instruktora tylko do swojej dyspozycji, bądź których pies wymaga indywidualnego traktowania i szkolenia.

Spotkania indywidualne, to idealne rozwiązanie dla psów z zaburzeniami zachowań:

   • zachowania agresywne,
   • nadpobudliwość,
   • nadmierna lękliwość,
   • lęk separacyjny,
   • deprywacja sensoryczna, etc.

Szkolenia indywidualne odbywają się na placach szkoleniowych  Psiego Uniwersytetu, bądź w domu u klienta, gdzie można ocenić zachowanie psa i zdiagnozować ewentualne zagadnienia do przepracowania. Istotne są dla mnie również oczekiwania właściciela psa.
Po pierwszej konsultacji, dzięki obserwacji, ale również dzięki wywiadowi z przewodnikiem psa, gromadzę niezbędne informacje, które pozwolą nam opracować plan działania. Ustalamy również formy i metody jego realizacji.
Częstotliwość i długość trwania kursu ustalana jest odrębnie dla każdego przypadku.

CENA KURSU:
   •  200 zł          - pierwsza wizyta patronacka połączona z konsultacją behawioralną (niezależnie od czasu jej trwania),
                            cena za dojazd ustalana jest indywidualnie,
   •  100 zł/h        - każda kolejna godzina szkolenia indywidualnego,
   •  650 zł/10h  - przy jednorazowym wykupieniu 10 spotkań.
Zapraszamy serdecznie
do naszej szkoły dla psów, przyjdź i sprawdź nas!!!


Copyright © Psi Uniwersytet - Szkoła dla psów.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane do przelewu znajdują się w zakładce " KONTAKT "