Kynoterapia
Zawód kynoterapeuta pojawił się w Polsce 1.07.2010 r. wtedy to właśnie został on wpisany do rejestru „Klasyfikacje zawodów i specjalności”.
Według Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego (PTK): „ Kynoterapia jest standaryzowaną metodą wzmacniającą efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies.
Standardy kynoterapii, które zostały opracowane i wprowadzone przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne (PTK) dają Państwu gwarancję poczucia bezpieczeństwa i komfortu, że nasz zespół kynoterapeutyczny jest wykwalifikowany i kompetentny.

Zajęcia kynoterapii dedykowane są każdemu:
  dzieciom  (zarówno tym w normie intelektualnej, jak i o obniżonej sprawności intelektualnej lub
      fizycznej),
•  młodzieży  (zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjno - kompensacyjne, zajęcia resocjalizacyjne
     z „ trudną młodzieżą”),
osobom starszym (doskonalenie pamięci - techniki mnemoniczne, usprawnianie funkcji
     wzrokowej, usprawnianie ogólnoustrojowe),

Jestem dyplomowanym kynoterapeutą działającym pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Ukończyłam w tym kierunku 8 miesięczny kurs w obrębie zawodu kynoterapeuta wpisanego do rejestru klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy MPiPS pod nr 323007.
Moim partnerem w pracy jest pies rasy labrador retriver - Walker. On również nie znalazł się w tym zawodzie przypadkowo, to certyfikowany pies terapeutyczny klasy PT1 (takich psów jest w Polsce ok. 40).
Dzięki systematycznemu szkoleniu i ciągłemu podnoszeniu jego kwalifikacji, Walker jest idealnym psem do kynoterapii.
Mają Państwo zatem pewność, że ja i mój pies nie jesteśmy przypadkowym zespołem, który swoją niekompetencją może zrobić więcej złego niż dobrego.

RODZAJE PROWADZONYCH ZAJĘĆ:
1) spotkania z psem - zajęcia, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem. Działania   tego rodzaju dostarczają pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem. Przełamują lęki w kontakcie z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność psychoruchową.
2) edukacja z psem - zajęcia takie mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej. Dzieci chętniej zapamiętują treści zajęć, na których bohaterem jest pies. Zwierzę jako motywator sprawia, że dzieci uczą się chętniej, szybciej i trwalej.
3) terapia z psem - są to ćwiczenia ukierunkowane na konkretny cel, do takich zajęć układana jest metodyka pracy w porozumieniu ze specjalistą. Ten rodzaj zajęć jest w pełni dokumentowany, każdy uczestnik ma założona kartę zajęć, gdzie obok doboru metodyki wpisywane są również postępy i skuteczność prowadzonej terapii.

Odrębnymi zajęciami, od których zawsze zaczynam spotkanie z nowopoznanymi dziećmi to zajęcia z bezpieczeństwa w obcowaniu zarówno z psem jak i innymi zwierzętami. Poruszam tematy bezpiecznych postaw wobec psów agresywnych i nieznanych. Uczę dzieci opieki nad zwierzęciem, empatii wobec istoty żywej, a także prozaicznych rzeczy tak jak sprzątanie po własnym psie. Te zajęcia, poszerzają dziecięcą świadomość, która w dzisiejszych czasach jest podstawą bezpieczeństwa.

Każdy z rodzajów prowadzonych przeze mnie zajęć może być tematycznie dostosowany i prowadzony w porozumieniu z pedagogami, aby zachować spójność i logiczną całość, a tym samym wzmocnić efektywność zajęć prowadzonych w placówkach. Jestem bardzo otwarta na pełną współpracę, co przejawia się również w możliwości ułożenia scenariusza zajęć pod konkretny temat niezbędny do zrealizowania w granicach określonych programowo.

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ POPRZEZ KYNOTERAPIĘ?
  1. Rozwijać mowę, wzbogacać słownictwo.
  2. Przełamywać lęki.
  3. Rozwijać funkcje poznawcze.
  4. Stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów, orientację przestrzenną.
  5. Rozwijać myślenie przyczynowo - skutkowe.
  6. Budować poczucie własnej wartości.
  7. Podnosić aktywność, uczyć samodzielności.
  8. Łagodzić stres  i samotność (szczególnie w pierwszych tygodniach i miesiącach w placówce, w
      najtrudniejszym okresie dla nowoprzybyłych dzieci).
  9. Rozwijać spontaniczną aktywność.
10. Uczyć właściwych postaw wobec zwierząt (dzieci stają się bardziej wrażliwe i świadome).
11. Budować więzi emocjonalne, uczyć współdziałać w grupie, uwrażliwiać na problemy innych.
12. Wzbogacać techniki rozwiązywania problemów interpersonalnych w sytuacjach kryzysowych.
13. Wiele, wiele innych rzeczy w zależności od potrzeb!!!

CO JEST OBSZAREM DZIAŁAŃ KYNOTERAPII?
motoryka duża (rozwój celowości ruchów, koordynacji ruchów),
motoryka mała (precyzyjna),
koordynacja wzrokowo - ruchowa,
stymulacja sensoryczna,
zajęcia usprawniające aparat mowy - kynologopedia,
stymulacja w zakresie zdolności percepcji wzrokowych - wczesna diagnostyka grupy ryzyka
   dysleksji,
doskonalenie pamięci,
praca nad procesem lateryzacji (określanie schematu własnego ciała, określenie położenia,
   ćwiczenia prawo- lewo, góra- dół),
usprawnienie funkcji wzrokowej (spostrzegawczość, porównywalność, odwzorowanie, dostrzeganie
   szczegółów),
usprawnianie funkcji słuchowej (pamięć słuchowa, głośne czytanie, reakcje na dźwięki, podział
   wyrazów na sylaby),
usprawnianie funkcji językowych,
wspomaganie nauczania początkowego,
zajęcia rewalidacyjno - kompensacyjne,

CENNIK
Ponieważ koszt zajęć uzależniony jest od bardzo wielu czynników (ilość dzieci w grupie, deklarowana ilość zajęć w danej placówce, czy zajęcia są indywidualne czy grupowe, docelowe miejsce przeprowadzenia zajęć), cena ustalana jest indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.   < kontakt >
Copyright © Psi Uniwersytet - Szkoła dla psów.  Wszelkie prawa zastrzeżone.