Psie przedszkole
Szkolenie psów to proces ciągły i trwający praktycznie do końca życia psa. Jednak czas do ukończenia 4-go miesiąca można śmiało nazwać najistotniejszym okresem w rozwoju zwierzęcia. Od przewodnika psa zależy jak wykorzysta ten czas i na jakiego psa wyrośnie Twój słodki szczeniak. Wszystko co wydarzy się teraz, może mieć nieodwracalne konsekwencje w późniejszym życiu psa. Dlatego właśnie w naszym psim przedszkolu kładziemy ogromny nacisk na socjalizację:
   • środowiskową - wprowadzamy szczeniaka w wiele środowisk, zapoznając go z wieloma miejscami, sytuacjami, odgłosami
      i innymi bodźcami,
   • wewnątrzgatunkową - to bardzo ważne, żeby szczeniak nauczył się komunikować z innymi psami. Jeśli pozna „psi język”
      i  będzie czytelny dla innych osobników swojego gatunku, wyeliminuje to przyszłą agresję biorąca się z niezrozumienia,
   • międzygatunkową - będziemy zapoznawać szczenięta z różnymi ludźmi, w różnych sytuacjach, co również zniweluje nam
      możliwość przyszłych konfliktów,

Pamiętaj - im więcej nowych sytuacji pozna szczeniak, tym odważniejszy będzie jako dorosły pies.

Kurs psiego przedszkola obejmuje również:
naukę skupiania uwagi na przewodniku,
nauka samokontroli,
naukę podstawowych komend takich jak: 
     - do mnie,
     - siad,
     - waruj,
     - stój,
niepodejmowanie pokarmu z ręki i z ziemi,
chodzenie na luźnej smyczy,
zostawanie na miejscu w dowolnej pozycji,
komenda - miejsce,
właściwe zachowanie podczas obsługi weterynaryjnej (socjalizacja z zapachem, pomieszczeniem i fartuchem).

Kurs trwa 10 godzin zegarowych i prowadzony jest w trybie:
weekendowym - (sobota i niedziela godz. 11.00),
wieczorowym w ciągu tygodnia - (wtorek i czwartek godz. 17.00).

CENA KURSU:   500 zł                                                                                         
Zapraszamy serdecznie
do naszej szkoły dla psów, przyjdź i sprawdź nas!!!


BARDZO WAŻNE!
Na pierwsze spotkanie proszę zabrać ze sobą książeczkę zdrowia psa z zaświadczeniem
o aktualnych szczepieniach i odrobaczeniu!!!

Copyright © Psi Uniwersytet - Szkoła dla psów.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane do przelewu znajdują się w zakładce " KONTAKT "